W związku ze wzrostem zapotrzebowania na nasze produkty, a tym samym wzrostem wielkości zamówień w bieżącym roku, na początku marca tego roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu inwestycji związanej z budową nowej hali produkcyjno-magazynowej w strefie przemysłowej miasta Gogolin.

Dzięki zwiększeniu zatrudnienia w nowej lokalizacji będziemy mogli realizować większe projekty technologiczne związane z procesowym przetwarzaniem kruszyw. Do takich projektów zaliczyć możemy, np. suszarnie obrotowe i kompletne węzły suszenia, kompletne układy naważania, dozowania, pakowania i konfekcjonowania, baterie silosów magazynowych o dużych pojemnościach, kompletne zakłady produkcji suchych mieszanek na bazie kruszyw, kompletne węzły frakcjonowania  oraz mobilne układy technologiczne.

Poniżej przedstawiamy wizualizację projektową naszego nowego zakładu produkcyjnego.

Budowa nowej hali produkcyjnej.

Lokalizacja: Strefa przemysłowa miasta Gogolin.

Projekt budowlany naszego zakładu produkcyjnego obejmuje następujące budynki:

  • hala produkcyjna o powierzchni 1500 m2,
  • budynek biurowy dwupiętrowy o łącznej powierzchni  350 m2,
  • hala magazynowa o powierzchni 600 m2.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *